РОЗШИРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОБІЗНАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗНАНЬ ПРО РОДИННІ Й ДРУЖНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ДИТЯЧИМИ ПИСЬМЕННИКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито вирішення проблеми розширення літературної обізнаності як основи читацької самостійності та використанню інформації про зв’язки між дитячими письменниками. Обізнаність із фактами про друзів-письменників, батьків-письменників, з одночасним згадуванням про їхню творчість, дозволить розширити читацький кругозір та закласти основи уявлень про різні століття. Використання в розповідях про письменників різноманітних зв’язків між ними допомагають покращити читацьку обізнаність учнів. В статье раскрыто решение проблемы расширения литературной осведомленности как основы читательской самостоятельности и использованию информации о связи между детскими писателями. Осведомленность с фактами о друзьях-писателей, родителей-писателей, с одновременным упоминанием об их творчестве, позволит расширить читательский кругозор и заложить основы представлений о различных веках. Использование в рассказах о писателях различных связей между ними помогают улучшить читательскую осведомленность учеников. The article reveals a solution to the problem of expanding literary awareness as the basis of reading independence and the use of information about the connection between children's writers. Awareness with facts about writer friends, writer parents, while referring to their work, will broaden reading awareness and lay the foundation of ideas about different ages. The use of various connections between writers in stories about them helps to improve pupils' reading awareness.
Опис
Ключові слова
літературна обізнаність, початкова школа, дитячі письменники, студентські роботи, литературная осведомленность, начальная школа, детские писатели, студенческие работы, literary awareness, primary school, children's writers, student work
Цитування
Коновал Є. В. Розширення літературної обізнаності молодших школярів за допомогою знань про родинні й дружні зв'язки між дитячими письменниками / Є. В. Коновал // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 79–81.