РИЗИК ЯК УМОВА СВОБОДИ Й БЕЗПЕКИ: ІСТОРИЧНИЙ УРОК УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження містить спробу окреслити найбільш виразні моделі української літератури періоду Великої війни, які руйнують звичні уявлення про свободу і безпеку як абсолютний результат економічного добробуту. Сформовані в умовах переживання пограничної ситуації, вони є ризикоорієнтованими, що не лише розгортає відому фаустівську істину про щоденну боротьбу за свободу як єдину запоруку справжнього життя, життя, гідного людини, а також позиції сучасної історії професора Єльського університету Тімоті Снайдера, яка визначається переконаннями про готовність ризикувати власним життям як єдиний спосіб зійти зі шляху несвободи та розкриває нові нюанси українського опору як підґрунтя для перепрочитання історії свободи і безпеки. Поряд із сучасними філософськими та історичними спекуляціями, дослідження містить ідеї Юрія Андруховича, Оксани Забужко та Остапа Сливинського. The study contains an attempt to outline the most expressive models of Ukrainian literature of the Great War, which destroy the usual ideas about freedom and security as an utmost result of economic well-being. Formed under the conditions of experiencing a frontier situation, they are risk-oriented, which not only unfolds the well-known Faustian truth about the daily struggle for freedom as the only guarantee of a real life, a life worthy of a person, but also the positions of modern history of Yale University professor Timothy Snyder, which is determined by the beliefs about the willingness to risk one's own life as the only way to get off the path of unfreedom, but also reveal new nuances of the Ukrainian resistance as a basis for rereading the history of freedom and security. Along with contemporary philosophical and historical speculations, the research contains the ideas of Yuriy Andruhovych, Oksana Zabuzhko and Ostap Slyvinskyi.
Опис
Ключові слова
сучасна історія, свобода, ризик, вибір життя / смерті, морально-етичний поворот, проживання / спостереження, modern history, freedom, risk, life / death choice, moral-ethic turn, living / observation
Цитування
Хоменко Г. І. Ризик як умова свободи й безпеки: історичний урок України в національній літературі / Г. І. Хоменко // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 232–236.