Управління кредитним продуктом банку в сучасних умовах конкурентного середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описано як правильно здійснювати управління кредитним продуктом банку в сучасних умовах конкурентного середовища. В статье описано как правильно осуществлять управление кредитным продуктом банка в современных условиях конкурентной среды. The article describes how to properly manage a bank's credit product in today's competitive environment.
Опис
Ключові слова
кредит, управління, конкуренція, банківська сфера, магістерські роботи, кредит, управление, конкуренция, банковская сфера, магистерские работы, credit, management, competition, banking sector, master's work
Цитування
Заболотна О. О. Управління кредитним продуктом банку в сучасних умовах конкурентного середовища / О. О. Заболотна, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 182–185.