МОДАЛЬНІСТЬ СУМНІВУ В МОВІ Й МОВЛЕННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто модальність сумніву в мові й мовленні. Зазначено, що для вираження суб’єктивної модальності в англійській мові є різноманітні лексичні (модальні слова) і лексико-граматичні (модальні дієслова), а також синтаксичні (вставні слова і конструкції) та інтонаційні засоби. The publication examines the modality of doubt in language and speech. It is noted that there are various lexical (modal words) and lexical-grammatical (modal verbs), as well as syntactic (insertion words and constructions) and intonation means to express subjective modality in the English language.
Опис
Ключові слова
модальність, англійська мова, лексика, магістерські роботи, modality, English language, vocabulary, master's theses
Цитування
Харченко Ю. Модальність сумніву в мові й мовленні / Ю. Харченко, Я. Ю. Сазонова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 367–368.