ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ПІДЛІТКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто дитячо-батьківські стосунки у сім’ях, що виховують підлітків з інтелектуальними порушеннями, які можуть бути особливими і вимагати специфічного підходу. Зазначено, що інтелектуальні порушення можуть варіювати за ступенем тяжкості, тому кожна родина має свої унікальні потреби і виклики. Стосунки в сім’ях з підлітками з інтелектуальними порушеннями можуть бути важкими, але вони також можуть бути важливими та глибокими. Необхідно надавати підтримку, розвивати розуміння та надавати можливість дітям розвивати свій потенціал і відчувати себе щасливими та задоволеними в сімейному оточенні. Адже підтримка у виборі професійного шляху та навчанні є важливою складовою успішного розвитку підлітка. The article examines child-parent relationships in families raising teenagers with intellectual disabilities, which may be special and require a specific approach. It is noted that intellectual disabilities can vary in severity, so each family has its own unique needs and challenges. Relationships in families with teenagers with intellectual disabilities can be difficult, but they can also be important and profound. It is necessary to provide support, develop understanding and provide opportunities for children to develop their potential and feel happy and satisfied in the family environment. After all, support in choosing a professional path and learning is an important component of a teenager's successful development.
Опис
Ключові слова
дитячо-батьківські відносини, сімейне виховання, інтелектуальні порушення, діти підліткового віку, студентські роботи, child-parent relations, family education, intellectual disabilities, children of teenage age, student works
Цитування
Шевченко С. А. Особливості дитячо-батьківських стосунків у сім’ях, що виховують підлітків з інтелектуальними порушеннями / С. А. Шевченко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 400–402.