Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх вихователів щодо залучення дітей до рухової активності як складової здоров'язбережувальної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті розглядаються основні теоретичні питання підготовки майбутніх вихователів щодо залучення дітей до рухової активності як складової здоров’язбережувальної діяльності. Визначено мотиваційно-особистісний критерій та мотиваційний компонент підготовки майбутніх вихователів щодо залучення дітей до рухової активності. В статье рассматриваются основные теоретические вопросы подготовки будущих воспитателейдля привлечения детей к двигательной активности как составляющей здоровьесберигающей деятельности. Определено мотивационно-личностный критерий и мотивационный компонент подготовки будущих воспитателей для привлечения детей к двигательной активности. In article the main theoretical questions of training of future tutors for involvement of children to physical activity as the making health saving activity are considered. It is defined motivational and personal criterion and a motivational component of training of future tutors for involvement of children to physical activity.
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутній вихователь, рухова активність, діти, вища школа, подготовка, будущий воспитатель, двигательная активность, дети, высшая школа, preparation, future tutor, physical activity, children, high school
Цитування
Щербак І. М. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх вихователів щодо залучення дітей до рухової активності як складової здоров'язбережувальної діяльності / І. М. Щербак // Молодь і ринок . – 2015. – № 12 (131). – С. 80–83.