Адольф Дістервег як засновник ідеї реформування освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічні ідеї А. Дістервега. Адольф Дістервег – видатний німецький педагог-демократ, прихильник ідей природного зростання та природного виховання дітей, він зосередився на розвитку їх самостійності та самостійності мислення. На думку педагога, виховання має відбуватися в гармонії з природою, культурою і часом. Він намагався об’єднати вчителів усієї Німеччини. Але найбільше значення мала його діяльність у сфері забезпечення якості шкільної освіти. The article deals with the pedagogical ideas of A. Dysterweg. Adolf Dysterweg is an outstanding German democratic educator, a supporter of the ideas of natural growth and natural education of children, he focused on the development of their independence and independent thinking. According to the teacher, education should take place in harmony with nature, culture and time. He tried to unite teachers throughout Germany. But the greatest importance was his activity in the field of ensuring the quality of school education.
Опис
Ключові слова
реформування освіти, А. Дістервег, педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, education reform, А. Dysterweg, pedagogical heritage, pedagogical ideas
Цитування
Доценко Д. Адольф Дістервег як засновник ідеї реформування освіти / Д. Доценко, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 39–41.