Управління процесом формування іміджу організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі встановлено загальні поняття іміджології та особливості іміджу організації; розкрито вимоги сучасного менеджменту до управління іміджом організації; на основі аналізу стану іміджу підприємства швидкого харчування розроблено цільовий проєкт з управління процесом формування та підтримки позитивного іміджу організації; проведено експертне оцінювання проєкту та надано рекомендації щодо умов впровадження. The work establishes the general concepts of imageology and features of the organization's image; the requirements of modern management for managing the image of the organization are revealed; based on the analysis of the state of the image of the fast food enterprise, a target project was developed to manage the process of forming and maintaining a positive image of the organization; an expert evaluation of the project was carried out and recommendations were made regarding the conditions of implementation.
Опис
Ключові слова
управління, організація, імідж організації, функції іміджу, типи іміджу, формування іміджу організації, management, organization, image of the organization, functions of the image, types of image, formation of the image of the organization
Цитування
Ворона С. М. Управління процесом формування іміджу організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / С. М. Ворона ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 63 с. : табл., схеми + дод.
Колекції