Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті проаналізовано досвід організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів. Узагальнення результатів наукових досліджень в галузі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактичної діяльності у різних соціальних інституціях дали змогу визначити її суть та особливості. Систематизовано науково-методичне забезпечення для організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів в умовах професійно спрямованого освітнього простору. The article analyzes the experience of the organization of the process of professional training of future specialists in the social sphere to prevent the maladjustment of pupils in various social institutions. Determined is the specificity of professional training of future social pedagogues (who should carry out preventive activities with pupils in general educational institutions of various types) and social workers (who should ensure the prevention of pupil maladjustment in social services, specialized institutions of the health care system, labor and social policy and the penitentiary system). The process of professional training of future specialists in the social sphere presupposes the organization of a specially designed, humanistically-oriented educational space that ensures their professional development, which combines the capabilities of the university (educational, instructional, research subsystems) and other social institutions of the partner network in training specialists for a comprehensive solution of the problem of prevention of maladjustment of pupils. The scientific and methodological support for the organization of the process of professional training of future specialists in the social sphere for the prevention of pupils’ maladjustment in the conditions of a professionally-directed educational space has been systematized. On the basis of the analysis of the scientific literature, such features of professional training of future social pedagogues and social workers for the prevention of pupil maladjustment are determined: the specifics of the content of preventive professional training; specifics of training subjects of social and pedagogical activity for prevention; specifics of preparation for preventive work with pupils; specifics of preparation for the implementation of prevention in different social institutions.
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, соціальний працівник, профілактика дезадаптації учнів, особливості професійної підготовки, social pedagogue, social worker, prevention of pupil maladjustment, specifics of professional training
Цитування
Костіна В. В. Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів / В. В. Костіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 53 (106). – С. 400–412.