STEM-ОСВІТА : ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА США

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рідна школа
Анотація
У статті розглянуто сутність STEM-освіти та перспективи її розвитку в країнах ЄС та США як нового напряму в науці, пов’язаного з упровадженням перспективних інноваційних освітніх технологій і методів. На основі проведеного дослідження обґрунтовано переваги та шляхи впровадження STEM-освіти, починаючи з початкової школи. В статье рассмотрена сущность STEM-образования и перспективы его развития в странах ЕС и США как нового направления в науке, связанного с внедрением перспективных инновационных образовательных технологий и методов. На основе проведенного исследования обоснованы преимущества и пути внедрения STEM-образования, начиная с начальной школы. The article presents the state of and prospects for the implementation of STEM-education in the EU and the United States – a new direction in a science related to the introduction of advanced technologies and innovative educational methods. On the basis of the study, advantages and advice on implementing STEM-education beginning with elementary school were identified.
Опис
Ключові слова
освітня реформа, технологічний розвиток, STEM-освіта, образовательная реформа, технологическое развитие, STEM-образование, educational reform, technological development, STEM-education
Цитування
Коваленко О. А. STEM-освіта : досвід упровадження в країнах ЄС та США / О. А. Коваленко, О. Сапрунова // Рідна школа . – 2016. – № 4. – С. 46–49.