Гуманістичний контент удосконалення взаємодії керівника закладу освіти з персоналом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська академія неперервної освіти
Анотація
Мета статті полягає у актуалізації проблеми використання інноваційних технологій управління у контексті гуманістичного підходу, висвітленні їх можливостей для вдосконалення роботи з персоналом. Цель статьи заключается в актуализации проблемы использования инновационных технологий управления в контексте гуманистического подхода, освещении их возможностей для совершенствования работы с персоналом. The purpose of the article is to actualize the problem of using innovative management technologies in the context of a humanistic approach, highlighting their possibilities for improving work with personnel.
Опис
Ключові слова
керівник закладу освіти, управління закладом освіти, культура взаємодії з персоналом, партисипативне управління, коучинг, технології гуманістичного спрямування, інноваційні технології управління, руководитель учебного заведения, управление учебным заведением, культура взаимодействия с персоналом, партисипативное управление, технологии гуманистического направления, инновационные технологии управления, head of educational institution, management of an educational institution, culture of interaction with personnel, participatory governance, coaching, technologies of the humanistic direction, innovative management technologies
Цитування
Мармаза О. І. Гуманістичний контент удосконалення взаємодії керівника закладу освіти з персоналом / О. І. Мармаза // Джерело педагогічних інновацій : наук.-метод. журн. / Харків. акад. неперерв. освіти ; [голов. ред. Л. Д. Покроєва]. – Харків. : ХОНМІБО, 2021. – Вип. № 2 : Формуємо партнерську взаємодію.