Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначені практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання підлітків. Определены практические аспекты подготовки будущих социальных педагогов по половому воспитанию подростков.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, статеве виховання, підлітки, студентські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, половое воспитание, подростки, студенческие работы, social pedagogy, training of social educators, sex education, adolescents, student work
Цитування
Крамаренко О. О. Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання підлітків / О. О. Крамаренко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 54.