Управління розвитком педагогічної майстерності вихователів

dc.contributor.authorГроза, І. В.
dc.date.accessioned2022-02-16T12:58:34Z
dc.date.available2022-02-16T12:58:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління розвитком педагогічної майстерності вихователів. Уточнено суть і структуру педагогічної майстерності, методи й засоби управління розвитком педагогічної майстерності, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper investigates the theoretical and practical developments of scientists on the problem of managing the development of pedagogical skills of educators. The essence and structure of pedagogical skill, methods and means of management of development of pedagogical skill are specified, diagnostic tools of measurement of administrative activity on its development are arranged. A comprehensive and targeted program to improve this aspect of management has been developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГроза І. В. Управління розвитком педагогічної майстерності вихователів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / І. В. Гроза ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 84 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6971
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад дошкільної освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінська діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвихователіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна майстерністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagement activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical skillsuk_UA.UTF-8
dc.titleУправління розвитком педагогічної майстерності вихователівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeManagement of the development of pedagogical skills of educatorsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції