Прозова творчість Ігоря Муратова в рецепції критиків та істориків української літератури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті проаналізовано наукові праці критиків та істориків української літератури, присвячені дослідженню прозової творчості Ігоря Муратова, що відтворює основні етапи драматичної історії України ХХ ст. Робиться акцент на тематиці вітчизняної літератури у другій половині ХХ ст., а також розглянуто умови, які «підштовхнули» письменника до створення того чи іншого твору. В статье проанализированы научные труды критиков и историков украинской литературы, посвященные исследованию прозаического творчества Игоря Муратова, что воспроизводит основные этапы драматической истории Украины ХХ в. Делается акцент на тематике отечественной литературы во второй половине ХХ в., А также рассмотрены условия, которые «подтолкнули» писателя к созданию того или иного произведения. The scientific works of critics and historians, devoted to studies of the prosaic heritage of Igor Muratov that reflects on the main dramatic period of the Ukrainian history of the XX-th century, are analyzed in the article. The article focuses on the topics of Ukrainian literature of the second half of the XXth century and considers the conditions that have contributed to writing literary works by Ihor Muratov.
Опис
Ключові слова
прозова творчість, рецепція, тематика літератури, критичний відгук, авторське ставлення, прозаическое творчество, рецепция, тематика литературы, критический отзыв, авторское отношение, author’s attitude, prose work, reception, topic, critical feedback, author’s attitude
Цитування
Веретюк Т. В. Прозова творчість Ігоря Муратова в рецепції критиків та істориків української літератури / Т. В. Веретюк // Текст. Контекст. Інтертекст. – 2017. – Вип. 1. – С. 47–59.