ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

dc.contributor.authorСобченко, Т.
dc.contributor.authorЖелізняк, О.
dc.date.accessioned2023-09-18T10:04:55Z
dc.date.available2023-09-18T10:04:55Z
dc.date.issued2023-09-18
dc.description.abstractУ статті порушено актуальну проблему практичного використання цифрових сервісів в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти. Актуальність представленого дослідження зумовлена науково-технічним прогресом, дигітизацією всіх сфер життєдіяльності сучасного інформаційно-цифрового суспільства. Глобальні зміни у сфері вищої освіти, зокрема в нинішніх реаліях воєнного стану в Україні, зумовлюють необхідність модернізації вищої освіти на засадах використання сучасних комп’ютерних технологій, інформаційних та цифрових сервісів. Розкрито суть понять «цифровізація освіти», «цифрова трансформація освіти та науки». З’ясовано, що сферу інформатизації та диджиталізації детермінує нормативно-правова база України, що регулює та контролює її здійснення. Окреслено низку факторів, які впливають на розвиток цифрових сервісів в Україні та можливості їх використання в освітньому процесі педагогічних вишів. Проаналізовано переваги практичного застосування цифрових сервісів в організації освітнього процесу закладів вищої педагогічної освіти. Розглянуто практичне застосування цифрових сервісів для організації асинхронного навчання. Окреслено шляхи підвищення інформаційно-цифрової компетентності для всіх учасників освітнього процесу та визначено перспективи подальших досліджень. The article raises the topical issue of the practical use of digital services in the educational process of higher pedagogical educational institutions. The relevance of the presented research is due to scientific and technological progress, the digitalisation of all spheres of life of modern information and digital society. Global changes in the field of higher education, in particular in the current realities of martial law in Ukraine, necessitate the modernisation of higher education on the basis of the use of modern computer technologies, information and digital services. The essence of the concepts of "digitalisation of education" and "digital transformation of education and science" is revealed. It is found that the sphere of informatisation and digitalisation is determined by the legal framework of Ukraine, which regulates and controls its implementation. A number of factors that influence the development of digital services in Ukraine and the possibility of their use in the educational process of pedagogical universities are outlined. The advantages of the practical application of digital services in the organisation of the educational process of higher pedagogical education institutions are analysed. The practical application of digital services for the organisation of asynchronous learning is considered. The ways to improve information and digital competence for all participants in the educational process are outlined. Prospects for further research are outlined.
dc.identifier.citationСобченко Т. Практичне використання цифрових сервісів в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти як педагогічна проблема / Т. Собченко, О. Желізняк // Socio-economic relations in the digital society. – 2023. –Vol. 3 (49). – Pp. 63–75.
dc.identifier.issn2786-5819 (print)
dc.identifier.issn2786-5800 (online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12476
dc.language.isouk
dc.publisherТОВ "Фінтехальянс"
dc.subjectцифрові сервіси
dc.subjectінформаційні технології
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectцифровізація освіти
dc.subjectцифрова трансформація
dc.subjectінформаційно-цифрова компетентність
dc.subjectdigital services
dc.subjectinformation technology
dc.subjecteducational process
dc.subjectdigitalisation of education
dc.subjectdigital transformation
dc.subjectinformation and digital competence
dc.titleПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
dc.title.alternativePRACTICAL USE OF DIGITAL SERVICES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION INSTITUTIONS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Собченко, Желізняк.pdf
Розмір:
366.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: