Навчальний процес: радянські інновації та особливості впровадження у вищих навчальних закладах України у 1920–30-ті роки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет”
Анотація
У статті на основі широкого кола джерел досліджуються питання організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України протягом 1920-30-х рр. Охарактеризовано основні радянські інновації, спрямовані на перебудову навчально-методичної роботи, особливості впровадження у навчальний процес бригадно-лабораторного методу аж до його ліквідації, реакцію студентів і професорів на реформи, а також труднощі, які доводилося долати студентам на шляху до здобуття освіти. Зазначено, що революційні форми і методи викладання використовувалися перш за все для зменшення ролі професорів та обмеження їхнього впливу на молодь. In the article the issues of the academic process organization at the higher educational establishments of Ukraine in 1920-1930ss have been investigated using a wide variety of sources. The Soviet innovations are described as well as the particular features of their introduction into the academic process and the reaction of the students and professors on the challenges the students had to overcome on the way of getting a higher education. It is noted that the revolutionary forms and methods of teaching were used mostly for diminishing the role of the professors and restricting their influence on the students.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, студенти, професори, бригадно-лабораторний метод, лекції, успішність, тисячники, academic process, students, professors, brigade laboratory method, lectures, progress in studies, thousanders
Цитування
Рябченко О. Л. Навчальний процес: радянські інновації та особливості впровадження у вищих навчальних закладах України у 1920–30-ті роки / О. Л. Рябченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / [редкол: Ф. Г. Турченко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 40. – С. 116.–124.