ЧОРНІ ДІРИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЦІЄЇ ТЕМИ В ІНТЕГРОВНОМУ КУРСІ НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто пояснення терміну «чорні діри»та причини їх утворення. Зроблено порівняльний аналіз методики викладання теми «Чорні діри»в шкільному курсі астрономії за різними навчальними підручниками та посібниками. The explanation of the term «black holes»and the reasons for their formation are considered in the paper. A comparative analysis of the methodology of teaching the topic «Black Holes»in the school course of astronomy was made according to various textbooks and manuals.
Опис
Ключові слова
чорні діри, астрономічна освіта, фізичні процеси, інтеграція, black holes, astronomical education, physical processes, integration
Цитування
Водолазська К. С. Чорні діри та методика викладання цієї теми в інтегровному курсі НУШ / К. С. Водолазська, М. Г. Александров // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 141–143.