Teaching Language and Speech Skills to Children with Special Needs

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LAP LAMBERT Academic Publishing
Анотація
The book introduces readers to forming language and communication skills of children with special educational needs. It emphasizes the language and speech difficulties which children with special educational needs have and their overcoming, and aims to organize educational process of language teaching in the classroom where there are children with special educational needs. The first part addresses all the categories of children with special educational needs and their language and speech difficulties. The second part provides a glimpse into the forms, methods, tools and technologies of teaching a language in inclusive classroom. It provides evidence for the language lesson planning, illustrating the discussion of modern approaches with multiple examples from the most recent research. Посібник знайомить читачів із формуванням мовних і комунікативних умінь і навичок дітей з особливими освітніми потребами. Акцентується увага на мовних і мовленнєвих труднощах, які мають діти з особливими освітніми потребами, та шляхах їх подолання, а також на організації навчально-виховного процесу з навчання мови в класі, де є діти з особливими освітніми потребами. У першій частині розглядаються всі категорії дітей з особливими освітніми потребами та їхні мовні та мовленнєві труднощі. Друга частина дає уявлення про форми, методи, засоби та технології навчання мови в інклюзивному класі. Вона містить рекомендації щодо планування уроків мови, ілюструючи обговорення сучасних підходів численними прикладами з найновіших досліджень.
Опис
Ключові слова
children with special needs, language, speech, teaching, communication, difficulties, діти з особливими потребами, мова, мовлення, навчання, спілкування, труднощі
Цитування
Kazachiner E. Teaching Language and Speech Skills to Children with Special Needs / E. Kazachiner, Yu. Boychuk. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. – 95 p.