Інтерактивні вправи для навчання школярів безпечної поведінки в Інтернеті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто навчання школярів безпечної поведінки в Інтернеті, що потребує цілеспрямованої, тривалої і систематичної роботи з формування стійких умінь і не може відбуватися шляхом ознайомлення з правилами, їх заучування або формулювання, перевірки їх знань й періодичного нагадування. Слід застосовувати такі форми і методи роботи, які дадуть школярам змогу отримати впевнені уміння / навички вибирати безпечний шлях при роботі в Інтернеті, виявляти небезпеки й правильно діяти, швидко реагувати на підозрілі пропозиції тощо. The article deals with teaching students safe behavior on the Internet, which requires purposeful, long-term and systematic work on the formation of sustainable skills and cannot take place by familiarizing with the rules, memorizing them or formulation, checking their knowledge and periodic reminders. It is necessary to apply such forms and methods of work that will allow students to gain confident abilities/skills to choose a safe way when working on the Internet, identify dangers and act correctly, respond quickly to suspicious offers, etc.
Опис
Ключові слова
інтерактивні вправи, безпечна поведінка, Інтернет, interactive exercises, safe behavior, Internet
Цитування
Хажаінова В. Інтерактивні вправи для навчання школярів безпечної поведінки в Інтернеті / В. Хажаінова, Н. Олефіренко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 160.