Мовленнєве джерельце України

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні поради та дидактичний матеріал створено для розвитку словникового запасу та мовлення дітей віком від 2 до 6 років. Посібник містить поетичні твори відомих українських авторів та фольклорні твори, які можна використовувати для організації ігрової діяльності дітей; читання батьками, вихователем або учителем дітям; вивчення напам’ять. Посібник розрахований на активну співпрацю батьків та їх дітей, вихователів та їх вихованців, учителів та їх учнів. Методические рекомендации и дидактические материалы созданы для развития словарного запаса и речи детей в возрасте от 2 до 6 лет. Пособие содержит поэтические произведения известных украинских авторов и фольклорные произведения, которые можно использовать для организации игровой деятельности детей; чтение родителями, воспитателем или учителем детям; изучение наизусть. Пособие рассчитано на активное сотрудничество родителей и их детей, воспитателей и их воспитанников, учителей и их учеников. Methodical recommendations and didactic materials are created for the development of vocabulary and speech of children aged from 2 to 6 years. The manual contains poetic works of famous Ukrainian authors and folklore works, which can be used to organize children's playing activity; reading parents, teacher or teacher children; studying by heart. The manual is intended for active cooperation of parents and their children, educators and their pupils, teachers and their pupils.
Опис
Ключові слова
фольклор, словник, мовлення, українська мова, дитина, словарь, речь, украинский язык, ребёнок, Folklore, dictionary, speech Ukrainian, child
Цитування
Денисенко А. О. Мовленнєве джерельце України : метод. поради та дидакт. матеріал / А. О. Денисенко, О. В. Варєнікова, Н. О. Воскресенська. – Харків, 2019. – 150 с.