Теорія ортобіозу – ресурс партнерства на факультеті психології та соціології ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті звернено увагу до потенціалу теорії ортобіозу, започаткованої І. Мечниковим. Ця теорія увиразнює цінності, якими послуговується Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Cковороди. Пропагуючи в практиці організації освітнього процесу ідеї кордоцентричного ставлення до здобувача, підтримки партнерства у системі професійного комунікування між здобувачами і викладачами, в університеті створено необхідні умови безпечного, психологічно комфортного навчального простору. The article draws attention to the potential of the theory of orthobiosis, initiated by I. Mechnikov. This theory emphasizes values, which are used by H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Promoting in the practice of organizing the educational process the idea of a border-centric attitude to the applicant, supporting partnership in the system of professional communication between applicants and teachers, the university has created the necessary conditions for a safe, psychologically comfortable learning space.
Опис
Ключові слова
ортобіоз, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Cковороди, освітній процес, orthobiosis, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, educational process
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. Теорія ортобіозу – ресурс партнерства на факультеті психології та соціології ХНПУ імені Г. С. Сковороди / В. Ворожбіт-Горбатюк, Г. Магда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 50–52.