ПОСТГУМАНІТАРИСТИКА, ЕКОГУМАНІТАРИСТИКА ТА БІОГУМАНІТАРИСТИКА – КІНЕЦЬ ЕПОХИ ЛЮДСЬКОЇ ВИНЯТКОВОСТІ

dc.contributor.authorКалюжна, Ю. І.
dc.date.accessioned2022-10-04T08:58:05Z
dc.date.available2022-10-04T08:58:05Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ статті розглянуто переформатування гуманітаристики у новітні наукові конструкти постлюдської політики та етики – постгуманітаристику, екогуманітаристику та біогуманітаристику. В умовах наближення планетарного екологічного колапсу, викликаного багатовіковим світоглядним догматом панування Людини над Природою, концептуальні проекти постгуманітаристики, екогуманітаристики та біогуманітаристики варто сприймати не як науковий радикалізм чи дослідницьку провокацію, а радше, як цілком прийнятну наукову альтернативу, яка створює перспективи майбутнього. Майбутнього заснованого на гармонійній інтеграції двох світів – світу Людини та світу Природи, на засадах міжвидового братерства та спорідненості. The article deals with the reformatting of the humanities into the latest scientific constructs of posthuman politics and ethics - posthumanitarianism, ecohumanitarianism and biohumanitarianism. In the context of the approaching planetary ecological collapse caused by the centuries-old worldview dogma of Man's domination over Nature, conceptual projects of posthumanism, ecohumanism and biohumanities should be perceived not as scientific radicalism or research provocation, but rather as a perfectly acceptable scientific alternative which creates the prospects for the future. A future based on harmonious integration of two worlds - the world of Man and the world of Nature, on the basis of interspecies brotherhood and kinship.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКалюжна Ю. І. Постгуманітаристика, екогуманітаристика та біогуманітаристика – кінець епохи людської винятковості / Ю. І. Калюжна // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-політичних контекстах" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 51–53.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8259
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпостгуманітаристикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectекогуманітаристикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбіогуманітаристикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectекологічна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлюдинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectприродаuk_UA.UTF-8
dc.subjectpost-humanitarianismuk_UA.UTF-8
dc.subjecteco-humanitarianismuk_UA.UTF-8
dc.subjectbiohumanitarianismuk_UA.UTF-8
dc.subjectenvironmental policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatureuk_UA.UTF-8
dc.titleПОСТГУМАНІТАРИСТИКА, ЕКОГУМАНІТАРИСТИКА ТА БІОГУМАНІТАРИСТИКА – КІНЕЦЬ ЕПОХИ ЛЮДСЬКОЇ ВИНЯТКОВОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePOSTHUMANISM, ECOHUMANISM AND BIOHUMANISM – THE END OF THE ERA OF HUMAN EXCEPTIONALISMuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Калюжна Ю.І._ПОСТГУМАНІТАРИСТИКА, ЕКОГУМАНІТАРИСТИКА ТА БІОГУМАНІТАРИСТИКА – КІНЕЦЬ ЕПОХИ ЛЮДСЬКОЇ ВИНЯТКОВОСТІ.pdf
Розмір:
266 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: