Теорія графів: історичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення теорії графів, що є актуальним розділом математики. Її особливість полягає у геометричному підході при розгляді предметів і задач. Безліч математичних завдань зручніше вирішувати за допомогою теорії графів, тому що саме вони надають рішенню ясність і доступність. Поняття графів сьогодні використовують не тільки технічні науки, а й взагалі всі галузі, де є елементи та зв‘язки між ними. The article deals with the study of graph theory, which is an important branch of mathematics. Its peculiarity lies in geometric approach when considering objects and problems. Many mathematical problems are more convenient to solve using the theory of graphs, because they give the solution clarity and accessibility. The concept of graphs today is used not only not only technical sciences, but in general all areas where there are elements and connections between them.
Опис
Ключові слова
теорія графів, вивчення математики, graph theory, study of mathematics
Цитування
Зінченко А. Теорія графів: історичний аспект / А. Зінченко, І. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 190–192.