Етомологія назв сортів китайського чаю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Кожен вид чаю має особливий вплив на організм людини. Щоб зрозуміти, який буває чай, слід вивчити існуючі характеристики, які і визначають в сукупності сорт напою. Кожен сорт чаю виготовляється з певної категорії сировини. Каждый вид чая имеет особое влияние на организм человека. Чтобы понять, какой бывает чай, следует изучить существующие характеристики, которые и определяют в совокупности сорт напитка. Каждый сорт чая изготавливается из определенной категории сырья. Each type of tea has a special effect on the human body. To understand what kind of tea is, it is necessary to study the existing characteristics, which in turn determine the type of drink. Each grade of tea is made from a specific category of raw material.
Опис
Ключові слова
етомологія, сорт, китайський чай, студентські роботи, етомология, сорт, китайский чай, студенческие работы, etomology, variety, сhinese tea, student work
Цитування
Келеберда В. Ю. Етомологія назв сортів китайського чаю / В. Ю. Келеберда // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 116–118.