ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування екологічної культури молодших школярів у країнах Європи. Екологічна культура молодшого школяра охоплює: знання про взаємозв’язки в природі та усвідомлення людини як її складової; поняття необхідності зберегти природу та навколишнє середовище; вміння правильно та позитивно впливати на природу. Зазначено, що у рамках навчання молодші школярі європейських країн отримують велику кількість знань про екологічні проблеми та шляхи щодо їх вирішення. The publication examines the formation of the environmental culture of junior high school students in European countries. The ecological culture of a junior high school student includes: knowledge about relationships in nature and awareness of man as its component; concept the need to preserve nature and the environment; the ability to correctly and positively influence nature. It is noted that as part of their studies, younger schoolchildren of European countries receive a large amount of knowledge about environmental problems and ways to solve them.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, діти молодшого шкільного віку, екологічна культура, студентські роботи, ecological education, children of primary school age, ecological culture, student works
Цитування
Павленко Б. Досвід формування екологічної культури молодших школярів у країнах Європи / Б. Павленко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 41.