Емоційне ставлення студентів до навчання

dc.contributor.authorКузнєцов, М. А.
dc.contributor.authorКозуб, Я. В.
dc.date.accessioned2019-10-16T12:41:26Z
dc.date.available2019-10-16T12:41:26Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractПриводяться результати психологічного дослідження актуальної наукової проблеми емоційного ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів. Емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності розглядається як система інтегральних і парціальних установок студентів на навчання. Доказано залежність емоційного ставлення (на інтегральному й парціальному рівнях) до навчання від рівня успішності студентів. Виявлені взаємозв'язки емоційного ставлення до навчання з когнітивними, діяльнісними, емоційними та мотиваційними чинниками регуляції навчально-професійної діяльності студентів. Проаналізовано специфіку цих взаємозв'язків в успішних та невстигаючих студентів. Приводятся результаты психологического исследования актуальной научной проблемы эмоционального отношения к учебно-профессиональной деятельности у студентов. Эмоциональное отношение к учебно-профессиональной деятельности рассматривается как система интегральных и парциальных установок студентов на учебу. Доказана зависимость эмоционального отношения (на интегральном и парциальном уровнях) к учению от уровня успеваемости студентов. Выявлены взаимосвязи эмоционального отношения к учебе с когнитивными, деятельностными, эмоциональными и мотивационными факторами регуляции учебно-профессиональной деятельности студентов. Проанализирована специфика этих взаимосвязей у успевающих и слабоуспевающих студентов. The results of psychological research of the actual scientific problem of emotional attitude to educational and professional activity of students are presented. Emotional attitude to educational and professional activity is considered as a system of integral and partial attitudes of students to study. Dependence of emotional attitude (at the integral and partial levels) to studying from the level of students’ success is shown. The interrelations of emotional attitude to studying with cognitive, activity, emotional and motivational factors of regulation of students' educational and professional activity are defined. Specificity of these interrelations in successful and low-performing students is analyzed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКузнєцов М. А. Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія / М. А. Кузнєцов, Я. В. Козуб ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2017. – 284 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7384-57-0
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2683
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Діса плюс»uk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційне ставленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-професійна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційна установкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтегральне ставлення до навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпарціальне ставлення до навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectрівень успішності студентаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредиктори ставлення до навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрогнозування ставлення студентів до навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectэмоциональное отношениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебно-профессиональная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентыuk_UA.UTF-8
dc.subjectэмоциональная установкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтегральное отношение к учебеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпарциальное отношение к учебеuk_UA.UTF-8
dc.subjectуровень успеваемости студентаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредикторы отношения к учебеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрогнозирование отношения студентов к учебеuk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional attitudeuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational and professional activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional attitudeuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegral attitude to learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectpartial attitude to learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent performanceuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearning attitude predictorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectforecasting student attitudes toward learninguk_UA.UTF-8
dc.titleЕмоційне ставлення студентів до навчанняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЭмоциональное отношение студентов к учебеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeStudents' Emotional Attitude to Studyinguk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кузнєцов М. А., Козуб Я. В. Емоційне ставлення студентів до навчання .pdf
Розмір:
13.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: