Внесок М. Д. Раєвської-Іванової в розроблення ідеї креативності в освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статтті розглянуто ідею креативності в освіті Марії Раєвської-Іванової, яка у своїй школі зберігала і розвивала традиції народного мистецтва, популяризувала українсько-національний стиль в організації навчального простору. Цим вона виразно демонструвала унікальність і самодостатність українського народного мистецтва. Багатство взірців гончарних виробів, ткацьких і вишиваних предметів побуту, одягу слугували учням школи М. Д. Раєвської-Іванової яскравим унаочненням. The article deals with the idea of creativity in the education of Maria Rayevska-Ivanova, who in her school preserved and developed the traditions of folk art, popularized the Ukrainian national style in the organization of educational space. Thus, she clearly demonstrated the uniqueness and self-sufficiency of Ukrainian folk art. The richness of samples of pottery, weaving and embroidered household items, clothes served the pupils of the school M. D. Rayevska-Ivanova served as a vivid illustration. .
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, М. Д. Раєвська-Іванова, pedagogical heritage, pedagogical ideas, M. D. Rayevska-Ivanova
Цитування
Бабак А. Внесок М. Д. Раєвської-Іванової в розроблення ідеї креативності в освіті / А. Бабак, В. Ворожбіт-Горбатюк, Н. Борисенко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 8–10.