ВІДГОДІВЛЯ ІНДИКІВ НА М’ЯСО – КРИТИЧНІ ТОЧКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тип. "Аврора Принт"
Анотація
Експериментально доведено, що економічними складовими досягнення максимального прибутку у птахівництві є вибір кросу, тобто селекція (40%), сучасна енерго- і ресурсозберігаюча технологія виробництва продукції (30%) та раціональна годівля (30%). Враховуючи це, розвиток сучасної галузі спрямовано у напрямку покращення генетико-селекційних та технологічних факторів середовища. Рівень рентабельності виробництва м’яса індиків знаходиться в межах від 30 до 40 %, але з урахуванням власної кормової бази може сягати 70%. Экспериментально доказано, что экономическими составляющими достижения максимальной прибыли в птицеводстве является выбор кросса, то есть селекция (40%), современная энерго- и ресурсосберегающая технология производства продукции (30%) и рациональное кормление (30%). Учитывая это, развитие современной отрасли направлено в направлении улучшения генетико-селекционных и технологических факторов среды. Уровень рентабельности производства мяса индеек находится в пределах от 30 до 40%, но с учетом собственной кормовой базы может достигать 70%.
Опис
Ключові слова
індики, селекція, рентабельність, индюки, селекция, рентабельность, turkeys, selection, profitability
Цитування
Катеринич О. О. Відгодівля індиків на м'ясо – критичні точки економічної доцільності / О. О. Катеринич, І. А. Іонов, В. П. Бородай // Тваринництво сьогодні : щомісяч. науч.-практ. журн. – 2015. – № 9, листоп. – С. 42–45.