Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/865
Title: ВІДГОДІВЛЯ ІНДИКІВ НА М’ЯСО – КРИТИЧНІ ТОЧКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ
Other Titles: ОТКОРМ ИНДЮКОВ НА МЯСО – КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
RIGHT TURKEY CONDITIONS AND FEEDING WHILE USING FOREIGH SELECTION CAN LEAD TO SIGNIFICANT ECONOMIC RESULTS
Authors: Катеринич, О. О.
Іонов, І. А.
Бородай, В. П.
Катеринич, О. А.
Ионов, И. А.
Бородай, В. П.
Keywords: індики
селекція
рентабельність
индюки
селекция
рентабельность
turkeys
selection
profitability
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Тип. "Аврора Принт"
Citation: Катеринич О. О. Відгодівля індиків на м'ясо – критичні точки економічної доцільності / О. О. Катеринич, І. А. Іонов, В. П. Бородай // Тваринництво сьогодні : щомісяч. науч.-практ. журн. – 2015. – № 9, листоп. – С. 42–45.
Abstract: Експериментально доведено, що економічними складовими досягнення максимального прибутку у птахівництві є вибір кросу, тобто селекція (40%), сучасна енерго- і ресурсозберігаюча технологія виробництва продукції (30%) та раціональна годівля (30%). Враховуючи це, розвиток сучасної галузі спрямовано у напрямку покращення генетико-селекційних та технологічних факторів середовища. Рівень рентабельності виробництва м’яса індиків знаходиться в межах від 30 до 40 %, але з урахуванням власної кормової бази може сягати 70%. Экспериментально доказано, что экономическими составляющими достижения максимальной прибыли в птицеводстве является выбор кросса, то есть селекция (40%), современная энерго- и ресурсосберегающая технология производства продукции (30%) и рациональное кормление (30%). Учитывая это, развитие современной отрасли направлено в направлении улучшения генетико-селекционных и технологических факторов среды. Уровень рентабельности производства мяса индеек находится в пределах от 30 до 40%, но с учетом собственной кормовой базы может достигать 70%.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/865
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File SizeFormat 
Катеринич О. О., Іонов І. А. .pdf4.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.