Ефективні методи та прийоми дистанційного навчання англійської мови учнів з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Анотація
У дослідженні виявляються ефективні методи та прийоми навчання англійської мови учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання та пояснюється доцільність використання інформаційних технологій для формування мовленнєвої компетентності. В исследовании выявляются эффективные методы и приемы обучения английскому языку учеников с особыми потребностями в условиях дистанционного обучения и объясняется целесообразность использования информационных технологий для формирования речевой компетентности. The study identifies effective methods and techniques of teaching English to students with special educational needs in terms of distance learning and explains practicability of using information technology for the formation speech competence.
Опис
Ключові слова
міжкультурне спілкування, комунікативна спрямованість, дистанційне навчання, мовленнєва компетентність, кейс-технологія, межкультурное общение, коммуникативная направленность, дистанционное обучение, речевая компетентность, кейс-технология, intercultural communication, communicative orientation, distance learning, speech competence, case-study
Цитування
Лазарева О. С. Ефективні методи та прийоми дистанційного навчання англійської мови учнів з особливими освітніми потребами / О. С. Лазарева // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання : зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури [та ін.] ; голов. ред. О. В. Воронянський. – Харків : ХНУБА, 2021. – С. 302–305.