Удосконалення системи адаптації персоналу на підприємстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі схарактеризована система управління персоналом, розглянуто адаптацію персоналу як важливу функцію керівництва організації, з’ясовано особливості та етапи її реалізації на підприємстві, здійснено аналіз стану адаптації персоналу в організації й на підставі отриманих результатів розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення цього аспекту в організації. The work characterizes the personnel management system, examines personnel adaptation as an important function of the organization's management, elucidates the features and stages of its implementation at the enterprise, analyzes the state of the organization of personnel adaptation in the organization, and based on the results obtained, develops a comprehensive target program for improving this aspect in organizations.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, адаптація, онбординг, процес адаптації, програма адаптації, кваліметрична модель, personnel management, adaptation, onboarding, adaptation process, adaptation program, qualitative model
Цитування
Вільк Д. О. Удосконалення системи адаптації персоналу на підприємстві : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Д. О. Вільк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 59 с. : табл., схеми + дод.
Колекції