ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО СВЯТА ЯК РОДИННОЇ ЦІННОСТІ

dc.contributor.authorШуть, М. М.
dc.date.accessioned2017-05-15T12:14:52Z
dc.date.available2017-05-15T12:14:52Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.description.abstractДемократизація освіти початку двадцять першого століття запитує таку модель виховання молоді, яка б сприяла формуванню її гуманістичних цінностей, орієнтацій, установок, дозволяла їй досягати поставлених гідних цілей і оптимально вирішувати численні життєві питання, а також виробляла у молодої людини імунітет до негативних чинників, які руйнують його фізичний, морально-психологічний та інтелектуальний потенціал. Лише в цьому випадку можливо буде говорити про виховання екологічного менталітету сучасної молодої людини. Тим благодатним культурним середовищем, побудованим на основі цінностей (ціноване, бажане, благовмістне, а в цілому – еталон належного), а можливо, і найбільш доцільним у вихованні такої молодої людини може стати саме сучасна сім’я. Родинні традиції, звичаї і свята лежать в основі культури кожного народу. Сучасні сімейні свята змогли б дати кожному представнику сім’ї підстави для широкої самореалізації, для пошуків варіантів реалізувати в такому святі власний і спільний творчий потенціал. Справжня єдність може скластися лише в єднанні своєрідного, в якому зберігатиметься особливий характер кожного й відкриватиметься можливість для живого спілкування та широкої взаємодії. Демократизация образования в начале двадцать первого века запрашивает такую модель воспитания молодежи, которая бы способствовала формированию ее гуманистических ценностей, ориентаций, установок, позволяла ей достигать поставленных достойных целей и оптимально решать многочисленные жизненные вопросы, а также производила у молодого человека иммунитет к негативным факторам, которые разрушают его физическое, морально-психологический и интеллектуальный потенциал. Только в этом случае возможно будет говорить о воспитании экологического менталитета современного молодого человека. Той благодатной культурной средой, построенным на основе ценностей (ценимое, предпочитаемое, а в целом – эталон должного), а возможно и наиболее целесообразным в воспитании такого молодого человека может стать именно современная семья. Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого народа. Современные семейные праздники смогли бы дать каждому представителю семьи основания для широкой самореализации, для поисков вариантов реализовать в таком празднике собственный и общий творческий потенциал. Подлинное единство может сложиться лишь в единении своеобразного, в котором хранится особый характер каждого и откроется возможность для живого общения и широкого взаимодействия.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШуть М. М. Педагогіка сімейного свята як родинної цінності / М. М, Шуть // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 303–305.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/588
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВид-во "Точка"uk_UA.UTF-8
dc.subjectродинні цінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейні традиціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиховання молодіuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейні святаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейные ценностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейные традицииuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейное воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитание молодежиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейные праздникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily traditionuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducation of youthuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily holidaysuk_UA.UTF-8
dc.titleПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО СВЯТА ЯК РОДИННОЇ ЦІННОСТІuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шуть М. М.pdf
Розмір:
131.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: