Проблема моральної деформації людини та суспільства у сатиричній казці Леоніда Філатова "Золушка до и после"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему моральної деформації людини та суспільства у сатиричній казці Леоніда Філатова «Золушка до и после». В статье рассмотрена проблема нравственной деформации личности и общества в сатирической сказке Леонида Филатова «Золушка до и после». The article deals with the problem of moral deformation of the individual and society in the satirical tale of Leonid Filatov "Cinderella before and after".
Опис
Ключові слова
моральна деформація, сатирична казка, Філатов Л., аспірантські роботи, нравственная деформация, сатирическая сказка, Филатов Л., аспирантские работы, moral deformation, satirical tale, Filatov L., graduate work
Цитування
Поденко О. Ю. Проблема моральної деформації людини та суспільства у сатиричній казці Леоніда Філатова "Золушка до и после" / О. Ю. Поденко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 70–71.