Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5782
Title: Проблема моральної деформації людини та суспільства у сатиричній казці Леоніда Філатова "Золушка до и после"
Other Titles: Проблема нравственной деформации личности и общества в сатирической сказке Леонида Филатова "Золушка до и после"
The problem of moral deformation of the individual and society in the satirical tale of Leonid Filatov "Cinderella before and after"
Authors: Поденко, О. Ю.
Поденко, Е. Ю.
Podenko, O.
Keywords: моральна деформація
сатирична казка
Філатов Л.
аспірантські роботи
нравственная деформация
сатирическая сказка
Филатов Л.
аспирантские работы
moral deformation
satirical tale
Filatov L.
graduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Поденко О. Ю. Проблема моральної деформації людини та суспільства у сатиричній казці Леоніда Філатова "Золушка до и после" / О. Ю. Поденко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 70–71.
Abstract: У статті розглянуто проблему моральної деформації людини та суспільства у сатиричній казці Леоніда Філатова «Золушка до и после». В статье рассмотрена проблема нравственной деформации личности и общества в сатирической сказке Леонида Филатова «Золушка до и после». The article deals with the problem of moral deformation of the individual and society in the satirical tale of Leonid Filatov "Cinderella before and after".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5782
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поденко О. Ю..pdf803.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.