Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО "Науковий клуб "СОФУС", Львівський торговельно-економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет
Анотація
Вступ. Сучасний ринок онлайн-освіти стрімко розвивається. Це пояснюється декількома аспектами: зростаючою кількістю активних користувачів інтернету та доступністю портативних пристроїв; пандемією COVID-19, що призвела до переведення навчання у дистанційну форму; зростанням загальних доходів учасників ринку та соціально-економічним розвитком сучасних країн, орієнтованих на економіку знань. Тому для підвищення ефективності подальшого розвитку цього ринку актуальним є дослідження особливостей функціонування основних елементів світового ринку онлайн-освіти та розкриття потенціалу його реалізації на національному рівні. Введение. Современный рынок онлайн-образования стремительно развивается. Это объясняется несколькими аспектами: растущим количеством активных пользователей интернета и доступностью портативных устройств; пандемией COVID-19, привела к переводу обучения в дистанционной форме; ростом общих доходов участников рынка и социально-экономическим развитием современных стран, ориентированных на экономику знаний. Поэтому для повышения эффективности дальнейшего развития этого рынка актуальным является исследование особенностей функционирования основных элементов мирового рынка онлайн-образования и раскрытие потенциала его реализации на национальном уровне. Introduction. The modern market of online education is developing rapidly. This is due to several aspects: the growing number of active Internet users and the availability of portable devices; the COVID-19 pandemic, which led to the transfer of distance learning; growth of the general incomes of market participants and social and economic development of the modern countries focused on knowledge economy. Therefore, to increase the efficiency of further development of this market, it is important to study the peculiarities of the functioning of the main elements of the global market of online education and reveal the potential for its implementation at the national level.
Опис
Ключові слова
онлайн-освіта, електронне навчання, масові відкриті онлайн курси (МООС), освітні онлайн послуги, освітні платформи, онлайн образование, электронное обучение, массовые открытые онлайн курсы (МООС), образовательные онлайн услуги, образовательные платформы, online education, e-learning, mass open online courses (MOOC), online educational services, еducational platforms.
Цитування
Мельникова О. В. Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та Україні / О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник // Економіний дискурс. – 2020. – Вип. 3 – С. 16–27.