Організація спілкування викладача і студента у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
В статті розглянуто педагогічне спілкування, яке включає різні аспекти: взаємовплив, взаємовідносини, взаєморозуміння. Ефективна організація спілкування викладача зі студентами також залежить від обраного викладачем стиля спілкування. Стиль – це усталена система способів і прийомів, які використовує викладач у взаємодії. Вона залежить від особистісних якостей викладача і параметрів ситуації спілкування. Запорукою продуктивного стилю у педагогічному спілкуванні стає спрямованість на студента, його розвиток, захопленість своєю справою, професійне володіння організаторською технікою і делікатність. The article deals with pedagogical communication, which includes various aspects: mutual influence, relationships, mutual understanding. Effective organization of teacher's communication with students also depends on on the style of communication chosen by the teacher. Style is a well-established system methods and techniques used by the teacher in interaction. It depends on personal qualities of the teacher and the parameters of the communication situation. The key to productive style in pedagogical communication is the focus on student, his development, enthusiasm for his work, professional organizational technique and delicacy.
Опис
Ключові слова
спілкування, підготовка вчителів, педагогічна взаємодія, стиль спілкування, communication, teacher training, pedagogical interaction, communication style
Цитування
Лаврухіна В. Л. Організація спілкування викладача і студента у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів / В. Л. Лаврухіна // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 24 лют. 2022 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2022. – С. 97–101.