Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ; Видавництво ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Колективна монографія присвячена сучасним проблемам розвитку особистості в освітньому процесі. У роботі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти дослідження розвитку особистості на різних рівнях здобуття освіти, зокрема в дошкільному, шкільному та студентському віці. Адресується фахівцям у галузі психології та педагогіки, здобувачам, аспірантам, широкому загалу освіти. The collective monograph is devoted to modern problems of personality development in the educational process. The work highlights theoretical and applied aspects of the study of personality development at different levels of education, in particular in preschool, school and student age. It is addressed to specialists in the field of psychology and pedagogy, applicants, postgraduate students, and the general public.
Опис
Ключові слова
особистість, розвиток особистості, освіта, освітній процес, personality, personality development, education, educational process
Цитування
Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі [Електронне видання] : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. І. Дорожко. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2024. – 232 с. : табл.