ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ТРИВОЖНОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено проблему розвитку мовленнєвої тривожності в дітей молодшого шкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями, що викликає серйозні занепокоєння серед педагогів, батьків та фахівців у галузі логопедії та психології. Події воєнного часу негативно впливають на емоційний фон дітей, оскільки пережите викликає страх і тривогу. Звуки вибухів, пострілів та інші шуми створюють відчуття загрози та небезпеки. Наукова розвідка показала, що мовленнєва тривожність впливає на характер дітей загалом та негативно позначається на поведінці дитини під час навчально-виховного процесу й може проявлятися у вигляді соціальної дезадаптації, що відображається на успішності. Детально простудійовано механізм розвитку мовленнєвої тривожності в дітей молодшого шкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями. The article examines the problem of the development of speech anxiety in children of primary school age with severe speech disorders, which causes serious concern among teachers, parents and specialists in the field of speech therapy and psychology. The events of wartime have a negative impact on the emotional background of children, as the experience causes fear and anxiety. The sounds of explosions, gunshots and other noises create a sense of threat and danger. Scientific research has shown that speech anxiety affects the character of children in general and negatively affects the child's behavior during the educational process and can manifest itself in the form of social maladjustment, which is reflected in academic performance. The mechanism of the development of speech anxiety in children of primary school age with severe speech disorders has been studied in detail.
Опис
Ключові слова
тяжкі мовленнєві порушення, мовленнєва тривожність, діти молодшого шкільного віку, корекція мовлення, логопедична робота, студентські роботи, severe speech disorders, speech anxiety, children of primary school age, speech correction, speech therapy work, student works
Цитування
Сторчакова Д. О. Запобігання розвитку мовленнєвої тривожності в дітей молодшого шкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями / Д. О. Сторчакова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 178–181.