ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПІШИХ ПЕРЕХОДІВ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
Анотація
У статті наголошено на необхідності надання теоретичних знань і практичних умінь щодо організщації і проедення пішого переходу для дітей дошкільного віку. Зазначено, що піші переходи проводяться вихователями у закладах дошкільної освіти не часто, в основному з освітньою і виховною метою. Саме тому, слід більше уваги приділяти під час підготовки майбутніх вихователів в університеті. The article emphasizes the need to provide theoretical knowledge and practical skills regarding the organization and implementation of a pedestrian crossing for preschool children. It is noted that walking transitions are not often conducted by educators in preschool education institutions, mainly for educational and educational purposes. That is why more attention should be paid during the training of future educators at the university.
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутні вихователі, піший перехід, preparation, future educators, walking transition
Цитування
Мироненко К. Підготовка майбутніх вихователів до організації і проведення піших переходів з дітьми дошкільного віку / К. Мироненко, Н. Рудічєва // Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2020. – С. 228–229.