Гармонійні аспекти калокагатії : історико-філософський аналіз

dc.contributor.authorКобзєва, І. О.
dc.date.accessioned2019-10-24T08:34:14Z
dc.date.available2019-10-24T08:34:14Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ статті робиться спроба філософського аналізу гармонії та гармонійного розвитку людини, їхньої інтерпретації з Античності до наших днів. Життя людини проходить у вічних пошуках внутрішньої та зовнішньої гармонії. Автором статті аналізуються висловлювання найвидатніших філософів (Демокріта, Геракліта, Піфагора, Платона, Петра Даміані,Томи Аквинського, Діонісія, І.Канта, Л. Фойєрбаха, О.Ф. Лосєва та інш.), щодо гармонії та гармонійного розвитку людини. Обговорюється думка про те, що ідеал розвиненої гармонійної людини є змістовною основою античного ідеалу калокагатії протягом усієї історії розвитку і трансформації. В статье делается попытка философского анализа гармонии и гармоничного развития человека, их интерпретации с античности до наших дней. Жизнь человека проходит в вечных поисках внутренней и внешней гармонии. Автором статьи анализируются высказывания выдающихся философов (Демокрита, Гераклита, Пифагора, Платона, Петра Дамиани, Фомы Аквинского, Дионисия, И. Канта, Л. Фойербаха, А.Ф. Лосева и др.), По гармонии и гармоничного развития человека. Обсуждается мнение о том, что идеал развитой гармоничной человека является содержательной основой античного идеала калокагатии протяжении всей истории развития и трансформации. The article attempts to philosophically analyze the harmony and harmonious development of man, their interpretation from antiquity to the present day. Human life goes on in eternal search for inner and outer harmony. The author of the article analyzes the statements of eminent philosophers (Democritus, Heraclitus, Pythagoras, Plato, Peter Damiani, Thomas Aquinas, Dionysius, I. Kant, L. Feuerbach, A. F. Losev, etc.), on the harmony and harmonious development of man. It is argued that the ideal of a developed harmonious person is the substantive basis of the ancient ideal of kalokogatia throughout the history of development and transformation.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКобзєва І. О. Гармонійні аспекти калокагатії : історико-філософський аналіз / І. О. Кобзєва // Освітологія = Oświatologia : пол.-укр. щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс, 2018. – № 7. – С. 22–28.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2795
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКиївський університет імені Бориса Грінченка, Едельвейсuk_UA.UTF-8
dc.subjectгармоніяuk_UA.UTF-8
dc.subjectгармонійний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectкалокагатіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectгармонияuk_UA.UTF-8
dc.subjectгармоничное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectкалокагатияuk_UA.UTF-8
dc.subjectharmonyuk_UA.UTF-8
dc.subjectharmonious developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectkalokogatiauk_UA.UTF-8
dc.titleГармонійні аспекти калокагатії : історико-філософський аналізuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeГармоничные аспекты калокагатии: историко-философский анализuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeHarmonic aspects of kalokogatiya: historical and philosophical analysisuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кобзєва І. .pdf
Розмір:
258.74 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: