Формування самостійного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із заїканням засобом моделювання мовних ситуацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад формування самостійного мовлення у дітей із заїканням засобом моделювання мовних ситуацій. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: „заїкання”, „клаттерінг”, „невротичне заїкання”, „неврозоподібне заїкання”. Визначено види, форми, типи мозкові механізми при заїканні та перебіг цього недуга. Розроблено корекційну методику, яка спрямована на формування самостійного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із заїканням. The qualification work provides a theoretical analysis of psychological and pedagogical principles for the formation of independent speech in children with stuttering through the method of modeling language situations. A definitive characterization of key research concepts such as "stuttering," "cluttering," "neurotic stuttering," and "neurosis-like stuttering" is conducted. Types, forms, and brain mechanisms during stuttering, as well as the course of this disorder, are determined. A correctional methodology has been developed, aimed at fostering independent speech in preschool children with stuttering.
Опис
Ключові слова
діти, заїкання, корекція, моделювання мовних ситуацій, самостійне мовлення, children, stuttering, correction, modeling language situations, independent speech
Цитування
Фесенко Л. П. Формування самостійного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із заїканням засобом моделювання мовних ситуацій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Л. П. Фесенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 80 с. : табл. + дод.
Колекції