Впровадження сучасних освітніх технологій у навчанні інформатики в основній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні питання впровадження сучасних освітніх технологій в основній школі; уточнено поняття і сутність сучасних освітніх технологій, представлена їх класифікація. У роботі висвітлено особливості реалізації сучасної освітньої технології Е-Learning у навчанні інформатики; розкрито загальні питання реалізації технології Е-Learning у навчання інформатики в основній школі. В квалификационной работе рассмотрены теоретические вопросы внедрения современных образовательных технологий в основной школе; уточнено понятие и сущность современных образовательных технологий, представлена ​​их классификация. В работе отражены особенности реализации современной образовательной технологии Е-Learning в обучении информатики; раскрыты общие вопросы реализации технологии Е-Learning в обучении информатике в основной школе. In the qualification work the theoretical issues of introduction of modern educational technologies in primary school are considered; the concept and essence of modern educational technologies are specified, their classification is presented. The paper highlights the features of the implementation of modern educational technology E-Learning in teaching computer science; revealed general issues of implementation of E-Learning technology in teaching computer science in primary school.
Опис
Ключові слова
сучасні освітні технології, інформатика, основна школа, E-Learning, технологія Е-Learning, современные образовательные технологии, информатика, основная школа, технология Е-Learning, modern educational technologies, informatics, basic school, E-Learning technology
Цитування
Даниленко Д. В. Впровадження сучасних освітніх технологій у навчанні інформатики в основній школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Д. В. Даниленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2021. – 82 с. : іл. + дод.
Колекції