Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти

dc.contributor.authorЯчмєньова, Д. С.
dc.date.accessioned2023-10-11T15:34:13Z
dc.date.available2023-10-11T15:34:13Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку, розробці та експериментальній перевірці ефективного навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розроблення й експериментальну перевірку навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження: узагальнено зміст та особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти; уточнено сутність понять «підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики булінгу серед підлітків», «готовність майбутнього соціального педагога до профілактики булінгу серед підлітків»; розроблено навчально-методичне забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти; уточнено критерії, показники рівнів готовності соціальних педагогів до роботи з профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. Практична значущість результатів полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки бакалаврів навчально-методичним забезпеченням з профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої, який включає лекційне заняття на тему: «Поняття, форми, чинники та протидія булінгу у підлітковому середовищі», семінарсько-практичні заняття на теми: «Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед підлітків» та «Форми, методи та технології роботи з учасниками процесу булінгу у закладі загальної середньої освіти», соціально-виховний захід на тему: «Соціальна реклама як ефективний інструмент профілактики булінгу». The purpose of the research involved theoretical justification, development and experimental verification of educational and methodological support for the training of future social pedagogues for the prevention of delinquency among teenagers in a general secondary education institution. The theoretical significance of the research: the content and features of socio-pedagogical work on the prevention of bullying among teenagers in a general secondary education institution are summarized; the essence of the concepts "preparation of the future social pedagogue for the prevention of bullying among teenagers", "readiness of the future social pedagogue for the prevention of bullying among teenagers" was clarified; educational and methodological support for the training of future social pedagogues for the prevention of bullying among teenagers in a general secondary education institution was developed; the criteria were clarified, indicators of the levels of readiness of social pedagogues to work on the prevention of bullying among teenagers in the institution of general secondary education have been clarified. The practical significance of the results lies in supplementing the work programs of disciplines for the preparation of bachelors with educational and methodological support for the prevention of bullying among teenagers in a general secondary school, which includes a lecture on the topic: "Concepts, forms, factors and countermeasures of bullying in the adolescent environment", seminar-practical classes on the topics: "Social-pedagogical prevention of bullying among teenagers" and "Forms, methods and technologies of working with participants in the bullying process in a general secondary education institution", social-educational event on the topic: "Social advertising as an effective tool for bullying prevention".
dc.identifier.citationЯчмєньова Д. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 – Соціальна робота / Д. С. Ячмєньова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2022. – 87 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12706
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectбулінг
dc.subjectпідлітковий вік
dc.subjectпрофілактика
dc.subjectсоціально-педагогічна профілактика
dc.subjectсоціально-педагогічна робота
dc.subjectпідготовка соціальних педагогів
dc.subjectготовність соціальних педагогів
dc.subjectзаклад загальної середньої освіти
dc.subjectbullying
dc.subjectadolescence
dc.subjectprevention
dc.subjectsocio-pedagogical prevention
dc.subjectsocial-pedagogical work
dc.subjecttraining of social pedagogues
dc.subjectreadiness of social pedagogues
dc.subjectinstitution of general secondary education
dc.titleПідготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти
dc.title.alternativePreparation of future social pedagogues for professional bullying among teenagers in a general secondary education institution
dc.typeOther
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Yachmienova_Daria_faculty-social and behavior sciences_2022.pdf
Розмір:
3.14 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції