ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано роботу соціального педагога з профілактики наркотичної залежності старших школярів у закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що ефективними у профілактиці наркотичної залежності є використання ігор та тренінгів. З метою формування мотивації здорового способу життя та ціннісної орієнтації, що виключає вживання наркотичних речовин на мотиваційно-ціннісному етапі запропоновано проведення тренінгових занять та заходів. The publication analyses the work of a social pedagogue in the prevention of drug addiction of senior pupils in general secondary education institutions. It is noted that the use of games and trainings is effective in the prevention of drug addiction. In order to form the motivation for a healthy lifestyle and value orientation that excludes the use of drugs at the motivational and value stage, it is proposed to conduct training sessions and events.
Опис
Ключові слова
наркотики, профілактика, соціальний педагог, старші школярі, заклади загальної середньої освіти, соціально-педагогічна діяльність, drugs, prevention, social pedagogue, high school students, general secondary education institutions, social and pedagogical activity
Цитування
Чернушенко А. В. Технологія роботи соціального педагога з профілактики наркотичної залежності старших школярів у закладах загальної середньої освіти / А. В. Чернушенко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 196–198.