ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Основа»
Анотація
Стаття присвячена українському етнографу, народознавцю, фольклористу, громадському діячу Павлу Платоновичу Чубинському. З’ясовні основні, поворотні етапи життя, які сформували Павла Платоновича як науковця і українського патріота. Розглянуто внесок в проведення статистичних, географічних, історичних, етнографічних та лінгвістичних досліджень на території України. Статья посвящена украинскому этнографу, народоведу, фольклористу, общественному деятелю Павлу Платоновичу Чубинскому. Выяснены основные, поворотные этапы жизни, которые сформировали Павла Платоновича как ученого и украинского патриота. Рассмотрен вклад в проведение статистических, географических, исторических, этнографических и лингвистических исследований на территории Украины.
Опис
Ключові слова
Чубинський П. П., етнограф, дослідження, експедиція, географічне товариство, Чубинский П. П., этнограф, исследования, экспедиция, географическое общество, Chubinskiy P. P., ethnologist, research, expedition, Geographic Society
Цитування
Стадник О. Г. Павло Чубинський / О. Г. Стадник // Географія : наук.-метод. журн. – Харків : Основа, 2015. – № 21–22 (289–290). – С. 74–76.