Педагогічне спілкування вихователя з дітьми як умова оптимізації освітнього процесу в закладу дошкільної освіти

dc.contributor.authorВишневська, О. М.
dc.date.accessioned2023-04-03T10:05:34Z
dc.date.available2023-04-03T10:05:34Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ магістерській роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито особливості педагогічного спілкування педагогів з дітьми, дорослих з дітьми під час навчання, виховання та розвитку; визначено сутність, методи, структуру професійно-педагогічного спілкування в аспекті гуманістичної педагогіки. Експериментально перевірено можливості педагогічного спілкування на засадах гуманістичної педагогіки дітей з дорослими та дітей з однолітками під час системи занять з ознайомлення дітей з навколишнім. Доведено, що за тих умов можливо значною мірою підвищити якість освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. In the master's thesis, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the peculiarities of pedagogical communication between teachers and children, adults and children during education, upbringing and development are revealed; the essence, methods, and structure of professional-pedagogical communication in the aspect of humanistic pedagogy are defined. The possibilities of pedagogical communication on the basis of humanistic pedagogy of children with adults and children with peers during the system of classes on familiarizing children with the environment were experimentally verified. It has been proven that under those conditions it is possible to significantly improve the quality of the educational process in preschool education institutions.
dc.identifier.citationВишневська О. М. Педагогічне спілкування вихователя з дітьми як умова оптимізації освітнього процесу в закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. М. Вишневська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 90 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10670
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectрозвиток
dc.subjectмонологічне мовлення
dc.subjectвихователь
dc.subjectознайомлення з навколишнім
dc.subjectзаклад дошкільної освіти
dc.subjectchildren of preschool age
dc.subjectdevelopment
dc.subjectteacher
dc.subjectfamiliarization with the environment
dc.subjectpreschool education institution
dc.titleПедагогічне спілкування вихователя з дітьми як умова оптимізації освітнього процесу в закладу дошкільної освіти
dc.title.alternativePedagogical communication of the educator with children as a condition for optimizing the educational process in the preschool education institution
dc.typeOther
Файли
Колекції