ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальну ринкову економіку. Зазначено, що неможливо створити соціальну ринкову економіку без усвідомлення її важливості і необхідності суспільством, без розуміння того, що для успішної діяльності, яка передбачає підвищення добробуту всіх без виключення громадян, підвищення відповідальності людини за власні вчинки, прагнення до розвитку і самовдосконалення, необхідним є розвиток громадянського суспільства, його духовності і цінностей. Зроблено висновок, що соціальна ринкова економіка не може розвиватися ефективно без громадянського суспільства, якому, у свою чергу, потрібна підтримка держави при здійсненні своєї діяльності і виконанні основних функцій. The article analyses the social market economy. It is noted that it is impossible to create a social market economy without awareness of its importance and necessity by society, without understanding that for successful activity, which involves improving the welfare of all citizens without exception, increasing the responsibility of a person for his or her own actions, the desire for development and self-improvement, it is necessary to develop civil society, its spirituality and values. It is concluded that a social market economy cannot develop effectively without civil society, which, in turn, needs support from the State in carrying out its activities and performing its main functions.
Опис
Ключові слова
соціальна ринкова економіка, громадянське суспільство, добробут громадян, social market economy, civil society, well-being of citizens
Цитування
Макар Л. М. Громадянське суспільство в умовах становлення соціальної ринкової економіки / Л. М. Макар // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 51–53.