ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ НА ПАРТНЕРСЬКИХ ЗАСАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті схарактеризовано основні засоби організації міжкультурної взаємодії студентів на партнерських засадах. Установлено, що до найбільш дієвих засобів зазначеної взаємодії належать: організація різноманітних ігор та міжкультурних тренінгів, участь студентів у народних святах, гуртках, театралізованих виставах, читання автентичних текстів, відвідування музеїв, особисті контакти студентів із представниками різних народів та інші. The article describes the means of organization of intercultural interactions of students on a partnership basis. It is established that the most effective ways of these interactions include: organization of various games and intercultural trainings, participation of students in folk festivals, clubs, theatrical performances, reading authentic texts, visiting museums, personal contacts of students with representatives of a different nations and others.
Опис
Ключові слова
партнерські засади, студенти, міжкультурна взаємодія, засоби, partnership principles, students, intercultural interaction, means
Цитування
Борисенко Н. О. Засоби організації міжкультурної взаємодії студентів на партнерських засадах / Н. О. Борисенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 75–77.