РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКА ВІЙНА 2008 р.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто російсько-грузинську війну 2008 р. Зазначено, що грузинсько-російський конфлікт похитнув упевненість країн Заходу в тому, що війни в Європі залишилися в минулому, а в сучасному світі їх не може бути. Саме тому Європа не помітила ознак наближення конфлікту. Причини останнього корінилися не стільки у міжнаціональних протиріччях грузинського, абхазького і осетинського народів і не в необхідності визначення статусу їх етнічних територій, а у тому, що Росії цей конфлікт був необхідний для вирішення власних проблем у відносинах із Заходом взагалі і США зокрема. The publication examines the Russian-Georgian war of 2008. It is noted that the Georgian-Russian conflict shook the confidence of Western countries that wars in Europe are a thing of the past, and they cannot be in the modern world. That is why Europe did not notice the signs of approaching conflict. The reasons for the latter were rooted not so much in the international contradictions of the Georgian, Abkhaz and Ossetian peoples and not in the need to determine the status of their ethnic territories, but in the fact that Russia needed this conflict to solve its own problems in relations with the West in general and the USA in particular.
Опис
Ключові слова
російсько-грузинська війна, всесвітня історія, воєнні конфлікти, магістерські роботи, Russian-Georgian war, world history, military conflicts, master's theses
Цитування
Мачарадзе В. В. Російсько-грузинська війна 2008 р. / В. В. Мачарадзе, А. В. Беззубенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 210–212.