Використання комунікаційних особливостей народної музики в навчанні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Людина свідомо, а іноді несвідомо починає порівнювати, знаходити, що спільного між минулим і сьогоденням, намагається зрозуміти й оцінити естетичну значущість творів мистецтва, що позитивного можна взяти для себе і щоб йому хотілося передати майбутньому поколінню. Человек сознательно, а иногда бессознательно начинает сравнивать, находить, что общего между прошлым и настоящим, пытается понять и оценить эстетическую значимость произведений искусства,что положительного можно взять для себя и чтобы ему хотелось передать будущему поколению. Man consciously, and sometimes unconsciously, begins to compare, to find what is common between the past and the present, trying to understand and appreciate the aesthetic significance of works of art, what is positive to take for themselves and to want to pass on to future generations.
Опис
Ключові слова
навчання, народна музика, мистецтво, обучение, народная музыка, искусство, teaching, folk music, art
Цитування
Жуков В. П. Використання комунікаційних особливостей народної музики в навчанні / В. П. Жуков // Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [редкол. : А. П. Алексеенко та ін.] – Харьков : ХНУ, 2013. – С. 51–53.